Halkara aragatnaşyk

Türkmenistan. Aşgabat:

  • A. Nyýazow şaýoly (“Sumbar” dükanyň garşysynda) 10-njy jaý. Arakesmesiz günde sagat 08:00-dan — 20:00-a çenli işleýär telefon: 26-01-05

Jaň etmek üçin nyrhnama:

Ugur

1 minut gepleşik üçin

Russiýa Federasiýasy

3,88

Gyrgyzystan

2,88

Ermenistan

4,32

Täjigistan

2,88

Belarus

3,60

Moldowiýa

3,60

Azerbeýjan

4,32

Gruziýa

4,32

Ukraina

4,32

Özbegistan

2,88

Owganystan

4,62

Türkiýe

6,12

Eýran

6,66

Ýewropa döwletleri

7,92

Demirgazyk Amerika, Merkezi Amerika

13,10

Günorta Amerika

13,56

Afrika döwletleri

14,54

Awstraliýa

12,14

 

Siz bir gezeklik talony ulanyp bilersiňiz

 Bir gezeklik talon — bir aýyň dowamynda şäher telefonyň bar ýerinde, ýagny öýden we şäherde telefonyň bar ýerinde jaň etmäge mümkinçilik berer.

Nyrhnama: 1 min. — 0,16 teňňe.

Bir gezeklik talony Gepleşikler punktyndan satyn alyp bilersiňiz ýa-da Töleg ýeri  bölümine giriň

Bir gezeklik talony ulanmaklygyň gözükdirijisi:

  1. Müşderi 073 telefon belgisine aýlamaly.
  2. Operator talap edende, talonyň belgisini aýdyň.

Serwis gullugy: 26-01-05