Içki meýdan toruny gurnap bermek we hyzmat etmek üçin

NYRHNAMA

Döwlete degişli we degişli däl edara-kärhanalar üçin

GBSS bilen,manat

Içki meýdan toruny gurnamak

20,00

1 nokat üçin aýdaky müşderi tölegi

2Mbit/s tizlige çenli

300,00

6Mbit/s tizlige çenli

500,00

10Mbit/s tizlige çenli

600,00

20Mbit/s tizlige çenli

1000,00

30Mbit/s tizlige çenli

1500,00

40Mbit/s tizlige çenli

2000,00

50Mbit/s tizlige çenli

2400,00

 

Goşmaça hyzmatlar:

1nokat üçin

ROUT-marşrutizasiýalaşdyrmak

 

30,00

SSH-sertifikat hyzmaty üçin 1 aýdaky müşderi tölegi

15,00

SSH-sertifikat hyzmaty gurnap bermek

0,00

Içki poçtany gurnap bermek

0,00

Içki poçta hyzmat etmek üçin 1 aýdaky müşderi tölegi

15,00

 

Bellik:”Içki meýdan toruny gurnamak”-bir gezeklik tölegi we “1nokat üçin aýdaky müşderi tölegi”bir nokatdan ikinji bir nokada gurnalan içki tor üçin alynýar.Eger içki tor nokatdan iki sany we ondan köp aýry nokatlara gurnalsa,bellenen tölegler her bir nokat üçin alynýar.