Hormatly müşderiler!

“Türkmentelekom”DEAK-sy Size habar berýär, ýagny çäksiz internet hyzmatynyň tölegi 2016-njy ýylyň noýabr aýynyň 1-den täze düzgüne girýär.

Indi internet hyzmatyny aktiwleşdirmek üçin her aýyn başynda doly möçberde bir gezeklik töleg alynar.

Maglumat almak üçin :95-59-10, 26-01-04