World of Tanks

World of Tanks — bu – köpçülikleýin ulanylýan onlaýn oýun bolup, ol  bütenleý XX asyryň ortalaryna bron edilip ýasalan ulaglara bagyşlanandyr.  Örän uly polatdan bolan bu ulaglara, oýunçylar egin-egne berip, Ýer ýüzüniň muşdaklary bilen oýnamaga mümkinçilik alarlar, şeýle hem, oýunçylar öz isleginä görä, dünýä tanklaryny gorap ýa-da oňa agalyk edip bilerler.

Oýny gurmaklygyň gözükdirijisi:

1) Oýun nyrhnamasyna birikdiriň, nyrnamanyň sanawyny  bu salgylanmadan görüp bilersiňiz.

2) Şu saýtda bellige ýazylyň  http://ru.wargaming.net/

3) Oýuny ýükläň  : World of Tanks 9.2    (ýöriteleşdirilen ýükleýijilerden, mysal üçin  Download Master bilen ýüklemegi maslahat berýaris);

Täzelenip durýan oýuny (obnawleniýa)  bu salgylanmadan ýükläň.

4) Ýükläň hem-de oýuny oýnaň!

 

 

Şuňa meňzeş maglumatlar:

Onlaýn oýun  Warface 

Onlaýn oýun  World of Warplanes