Çäklendirilmedik oýunlar

Ýokary tizlikli internet we nyrhnamany hasaba almazdan giňden ýaýran oýunlar onlaýnda.

Oýunlaryň serweriniň tizligi internetiň tizligine dahylly däldir. Şeýle-de siz internetde köp adamlar bilen gatnaşykda, birwagtda onlaýn oýny oýnap we olary ýükläp bilersiňiz. Şeýle-de, size 8 mbit/s çenli oýnuň täzelenmegine (obnowleniýe) mümkinçilik berýäris.
Birikmeklik üçin:   Müşderiler bölümine  ýüz tutup bilersiňiz.

Oýunlar üçin nyrhanamalar:

Tizlik

Bahasy ( Aýda)

128 Kbit/s 120,00 manat
256 Kbit/s 210,00 manat
512 Kbit/s 270,00 manat
1024 Kbit/s 320,00 manat

 

Onlaýn oýunlaryň sanawy:

  • World of Tanks 

World of Tanks — bu – köpçülikleýin ulanylýan onlaýn oýun bolup, ol  bütenleý XX asyryň ortalaryna bron edilip ýasalan ulaglara bagyşlanandyr.  Örän uly polatdan bolan bu ulaglara, oýunçylar egin-egne berip, Ýer ýüzüniň muşdaklary bilen oýnamaga mümkinçilik alarlar, şeýle hem, oýunçylar öz isleginä görä, dünýä tanklaryny gorap ýa-da oňa agalyk edip bilerler.  Oýun hakynda giňişleýin maglumat

Warface 


Warface uruşganly bolup, ol 2023-nji ýyldaky wakany derbi-dagyn etmeli. Oýny PvP- hakyky nusgawy we ökde personažda hem-de kooperatiw missiýany PvE ýörelgesinde oýnap bolýar.   Oýun hakynda giňişleýin maglumat

 

  • World of Warplanes

World of Warplanes — free-to-play MMO-ekşen, söweş awiasiýanyň ajaýyp zamanysyna bagyşlanan oýun.  Oýun hakynda giňşleýin maglumat

 Internet nyrhnamany hasaplamazdan oýnaň!