ADSL tehnologiýasynda birikmeklik

ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line iňlis dilinde bolup, ol sifrowyý asimmetrli abonent liniýasy diýmekligi aňladýar) — bu bolsa, modemiň ýa-da şäher telefon ulgamynyň üsti bilen internet ulgamyna birikmeklige we köpçülik bolup ulanmaga mümkinçilik berýär.  

ADSL tehnologiýasynda internet ulgamyna girmekligiň artykmaçlygy:

Öýde goşmaça telefon simleri çekmeklik aradan aýrylýar, internete çykmak üçin bolan öý telefony ulanylýar.

     Telefon hemişe işleýär, ýagny müşderi internetden peýdalanyp hem-de birwagtda telefonda gepleşip bilýär. Eger ADSL tehnologiýasynda internet ulgamyna birikmeklik isleseňiz aşakda görkezilen zatlar zerurdyr:

  • Şäher telefony
  • ADSL-modem

Edara-kärhanalar ADSL tehnologiýasynda intenet ulgamyna birikmeklik üçin şertnama baglaşmagyň üsti bilen ýerine ýetirilýär.

Edara-kärhanalar üçin nyrhnamalar

Öý üçin nyrhnamalar

 

ADSL tehnologiýasynda birikmeklik üçin bölümleriň salgysy

 

SALGY

IŞLEÝÄN WAGTY

TELEFON BELGILERI

Nyýazow şaýoly, 37.  Aragatnaşyk bölümi ( “Sumbar” dükanyň garşysynda)

08:00 — 20:00

26-65-06, 26-01-06

Oguzhan köçesi, “Altyn Asyr” ÝGPj-niň binasy

08:00 — 20:00

95-59-10