13.04.2018
Hormatly müşderiler! Türkmenistanyň bank kartlarynyň üsti bilen öz şahsy “Töleg kody” esasynda hasaplaşyk geçirmäge mümkinçiligiňiziň bardygyny “Türkmentelekom” DEAK-sy Siziň dykgatyňyza ýetirýär... Dowamy
13.04.2018
Hormatly müşderiler! “Türkmentelekom” DEAK-sy häzirki wagtda müşderiniň şahsy iş otagynda SMS habar berme hyzmatynyň (tölegsiz) işe girizilendigini Siziň dykgatyňyza ýetirýär. SMS habar berme... Dowamy